Sårvård

Sårvård

Sår Christina Lindholm Studentlitteratur 2018 www.studentlitteratur.se

9 april 2019

Sedan den förra upplagan har en del hänt inom sårbehandlingen. Ny kunskap om mikrobiologi och moderna sårantiseptiska preparat har lett till en modifiering av tidigare uppfattning att ”bakterier i sår inte stör sårläkningen”.

Kunskapen om biofilm i sår och möjligheter att behandla speciellt svårläkta sår har också, enligt författaren, förändrat sårbehandlingens principer i grunden. I den nya, fjärde, upplagan av den här välkända sårboken beskrivs också den nya, internationellt förankrade, synen på användning av lokala antispetika vid sårbehandling mot bakgrund av den hotande resistensutvecklingen. Författaren går igenom olika sårtyper i kapitel om akuta sår, bensår, trycksår, fotsår vid diabetes och maligna tumörsår, samt ovanliga sårtyper.

Här kan den sårintresserade både finna vetenskapliga referenser och få stöd i sitt kliniska arbete.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida