Sårvård

8 maj 2000

Författare Christina Lindholm, Margareta Grauers
Titel Sårvård 2000 – katalog över svenska sårprodukter
160 sidor
Förlag Förlagshuset Gothia 1999.
Cirkapris 175 kronor.
ISBN 91-7205-216-3

Utvecklingen av sårvårdsprodukter är snabb. Ständigt kommer nya preparat och förbandstyper till – sedan Sårvårdshandboken kom ut 1992 har vi fått hundratalet nya produkter. Denna bok är en uppföljare till den. Författare är sårbehandlingsspecialisten Christina Lindholm och dermatologisjuksköterskan Margareta Grauers.

I Sårvård 2000 finns en alfabetiskt ordnad förteckning över de sårvårdsprodukter som finns i dag. Vid varje produkt finns en beskrivning av hur den fungerar. Boken vill göra det möjligt att välja rätt förband till rätt patient och rätt sår. Författarna påpekar att slutmålet givetvis är läkning men att många faktorer måste vägas in i valet av produkt. Kostnad, tillgänglighet, komfort och smärtlindring är viktiga faktorer att ta ställning till. Boken inleds med ett kapitel om rengöring av sår.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida