Satsar på att utbilda chefer

9 februari 1998

HALLAND. Den första linjens chefer saknar i allt för hög grad kunskaper om lagar, avtal och lönesättning. Det är orsaken till den satsning på chefsutbildning som Vårdförbundets lokala avdelning nu gör. Hittills har 25 avdelningschefer med budgetansvar inom kommunerna utbildats och på tur står ett 40-tal inom landstinget.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida