Satsar på vårdens chefer

Satsar på vårdens chefer
Ilustration: Istockphoto

Regeringen ger ?Socialstyrelsen och ?Vårdanalys i uppdrag ?att ta fram förslag på ?hur ledarskapet i vården kan stärkas. 

7 september 2016

Uppdraget är kopplat till professionsmiljarden, en satsning på höjd kvalitet och effektivitet som regeringen berättade om när budgeten för 2016 presenterades i höstas.?

Nu understryker regeringen alltså ledarskapets roll för kompetensförsörjningen. ??

Myndigheten för Vård­analys ska se över hur regeringen och dess myndigheter kan stödja landstingen i arbetet med att utveckla och stärka ledarskapet. ?

Socialstyrelsen får i uppdrag att utveckla ett digitalt stöd för förändrings- och utvecklings­arbete som i första hand ska rikta sig till första linjens chefer. I uppdraget ingår att engagera företrädare för professionerna.?

— Chefer i vården behöver bra verktyg för att jobba med kvalitetsutveckling och använda de möjligheter som digitalisering och e-hälsan ger oss, säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström.??

När professionsmiljarden presenterades i höstas var Vårdförbundets ordförande, Sineva Ribeiro, tydlig med vad hon tycker att pengarna ska användas till: betald specialistutbildning enligt förbundets egen AST-modell. 

?— Vi hoppas på en bred diskussion där nytänkande och innovationer har en gi?ven plats och kräver att våra medlemmar involveras i samtalen om hur pengarna bäst ska användas, sa hon då.

Fakta

  • Vårdanalys ska slutredovisa uppdraget den 30 oktober 2017.
  • Socialstyrelsens uppdrag ska redovisas den 15 januari 2018.
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida