Satsning på att lösa sjuksköterskebristen

9 april 2001

Det krävs nytänkande, flexibilitet och idérikedom för att göra arbetet attraktivt och därmed klara det framtida behovet av personal i kommunerna. Det är utgångspunkten för projektet Rekrytering Syd. Där ingår 77 kommuner i Skåne, Blekinge, Småland och Halland, sex kommunförbund och de fackliga organisationerna. Syftet är att underlätta rekryteringen minst tio år framåt samt att ta fram handlingsprogram för att behålla kompetent personal.

Projektet, som ska pågå under tre år, bedöms vara så intressant att det fått ett stöd på 8,3 miljoner kronor från Trygghetsfonden för kommuner och landsting, den största enskilda summa som fonden någonsin betalat ut för ett projekt.

Vårdförbundets representant i projektet är Monica Hansson, ordförande i den lokala avdelningen i Halland.

 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida