Satsning på chefer

12 januari 1998

VÄSTERBOTTEN. ”Vi behöver utbildning för att klara att förhandla. Det behövs också ett tillåtande klimat på arbetsplatserna men det finns knappast i dag.” Om detta var de chefer som deltog i ett möte för en tid sedan i Skellefteå överens. Mötet var ett led i Vårdförbundets lokala avdelnings satsning på att öka samarbetet med chefsmedlemmar. Liknande möten har hållits i bland annat Umeå. Chefsjuksköterskorna – i Skellefteå har många avdelningsföreståndare den titeln – var också överens om att Vårdförbundet har en viktig roll när det gäller möjligheterna till yrkesutveckling.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida