Satsning på heltidstjänster

2 november 1998

ÖSTERGÖTLAND. Med pengar från länsarbetsnämnden och tillsammans med de fackliga organisationerna har landstinget i Östergötland startat ett projekt för att minska antalet deltidsarbetande. För varje anställd som ökar sin sysselsättningsgrad betalar länsarbetsnämnden hela lönekostnaden mellan del- och heltid under fyra månader, halva lönekostnaden de kommande två månaderna och 25 procent ytterligare två månader. Sedan är det tänkt att kostnaden ska ingå i landstingets ordinarie budget. Enligt beräkningar berörs cirka 350 personer. I projektet ingår också att hitta långsiktiga lösningar kring arbetstider, arbetsmiljö och jämställdhet.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida