Satte in spiral på gravid kvinna

Trots flera veckors utebliven menstruation gjorde barnmorskan ingen graviditetstest innan hon satte in spiralen på den unga kvinnan.

7 januari 2002

Den 23-åriga kvinnan besökte en gynekologisk mottagning för att få en spiral insatt. Barnmorskan upptäckte att kvinnan hade en svampinfektion och talade om för henne att den borde behandlas innan spiralen sattes in.

Patienten återkom tio dagar senare. Hon berättade då att hon slutat med p-piller ett par månader tidigare och inte haft någon menstruation sedan dess. Barnmorskan satte ändå in en spiral.

En tid senare gjorde kvinnan ett graviditetstest som var positivt. En ultraljudsundersökning visade att 23-åringen var gravid i vecka 12 + 6 dagar. Hon gjorde då abort.

Kvinnan anmälde barnmorskan till Ansvarsnämnden för att hon satte in spiralen utan att först ha gjort ett graviditetstest. Hon skrev i sin anmälan att hon och pojkvännen inte fick tillräcklig tid för att fatta ett genomtänkt beslut eftersom aborten måste göras utan dröjsmål – om den skulle göras.

En vecka efter aborten var kvinnan tvungen att söka akutvård på sjukhuset för smärtor i underlivet och för att det kom mjölk ur brösten.

Barnmorskan hävdade i sitt yttrande till nämnden att hon fått vilseledande uppgifter av 23-åringen – strul med pojkvännen, sporadiska samlag och med kondom – uppgifter som innebar att den uteblivna mensen inte kunde bero på graviditet. Hennes egen undersökning talade inte heller för en graviditet: livmodern var inte förstorad och slemhinnorna i vagina och portio visade inte den violettfärgning man annars kan se vid en graviditet.

Barnmorskan kände den unga kvinnan sedan tidigare och ansåg sig ha god kontakt med henne. Hon tycker inte att hon begått några grövre fel vid spiralinsättningen och den ledde inte till några komplikationer. Abort är alltid ett trauma och att ingreppet skedde någon månad senare än det kunde ha gjorts innebar inte att det blev ett större ingrepp än om det hade utförts tidigare.

Ansvarsnämnden konstaterar att barnmorskan frångått regeln att spiral ska sättas in på menstruationens 5:e eller 6:e dag och att ett graviditetstest är nödvändigt före insättning då menstruationen uteblivit i fyra veckors tid. Nämnden ger därför barnmorskan en erinran. Beslutet har vunnit laga kraft (HSAN 1604/00:b5).

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida