SBU omprövar sin blodtrycksrapport

Samma personer som så sent som i november förra året presenterade en SBU-rapport som visade att betablockerare är likvärdiga med andra blodtryckssänkare skriver i dag i Lancet online att betablockerare tycks skydda betydligt sämre mot slaganfall.

18 oktober 2005

Med anledning av den nya studien överväger SBU nu att ompröva slutsatserna i fjolårets rapport.

Syftet med SBUs, Statens beredning för medicinsk utvärderings, systematiska litteraturöversikter är att visa vilka åtgärder inom ett specifikt område som gör störst nytta för patienten och hur hälso- och sjukvården kan utnyttja sina resurser på bästa sätt.

För att kunna göra detta finkammar och granskar SBU alla de vetenskapliga artiklar som skrivits inom det aktuella ämnesområdet. Det samlade resultatet visar hur starka eller svaga de vetenskapliga bevisen är för en viss behandling eller åtgärd.

I november i fjol kom så rapporten ”Måttligt förhöjt blodtryck” (SBU, 2004) [2]. Enligt denna var effekten i princip likvärdig mellan de fem olika läkemedelsgrupper som hade granskats, bland annat betablockerare.

Trovärdigheten ifrågasattes

Bara ett par veckor senare redogjorde Lancet för en studie som till synes motsade SBUs slutsatser. Betablockeraren Atenolol, som i många studier används som jämförande läkemedel, var i pricip livärdig med sockerpiller.

Artikeln var skriven av samma personer som var med och tog fram SBU-rapporten. En av dem, Lars Hjalmar Lindholm, var dessutom SBU-gruppens ordförande. Det blev stort rabalder och SBUs trovärdighet ifrågasattes såväl i medierna som bland enskilda läkare.

Nu, ett år senare presenterar författarna ytterligare en artikel i Lancet. Nu har har de jämfört olika betablockerare med andra blodtryckssänkande medel. Denna gång är slutsatsen att betablockerare generellt ger ett betydligt sämre skydd mot slaganfall, jämfört med de andra läkemedelsgrupperna.

Författarna anser därför att betablockerare inte längre bör användas som förstahandsval vid behandling av okomplicerad hypertoni på personer som inte har någon annan samtidig sjukdom eller organskada.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida