SBU studerar omvårdnad

20 maj 1997

Svensk sjuksköterskeförening, SSF och Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU har beslutat om en gemensam rapportserie. Syftet är att belysa vilka konsekvenser SBUs medicinska vetenskapliga skrifter har för omvårdnad och för sjuksköterskans arbete.
Rapportserien inleds med två rapporter: kunskapsbaserad omvårdnad vid behandling av hypertoni samt vid strålbehandling av patienter med cancer. Rapporterna väntas vara klara till hösten.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida