arbetsmiljö

Screening av vårdpersonal ska bromsa psykisk ohälsa

Screening av vårdpersonal ska bromsa psykisk ohälsa
Vid uppföljningarna av vårdpersonal som arbetat under pandemin i projektet i Östergötland används etablerade skalor för att ge en bild av hur personen mår. Foto: Getty Images

Under pandemin har det blivit normalt för många i vården att må dåligt. Men vissa reagerar starkare än andra och riskerar psykisk ohälsa. Nu screenas 700-800 anställda i Region Östergötland för att hitta varningssignaler och ge mer träffsäkert stöd.

3 december 2021

Genom screening av hur personalen mår kan stödet bli mer träffsäkert. Det menar psykologen och forskaren Niclas Wisén, som under november-december genomför ett projekt med uppföljning av vårdpersonal i Region Östergötland.

För drygt ett år sedan skrev Vårdfokus om hur Niclas Wisén arbetade med personalstödjande insatser på Södertälje sjukhus. Då låg fokus på hållbart ledarskap i pandemin – krisledarskap i en kris  som präglats av oförutsägbarhet och långdragenhet. Där ingick också att mäta hur personalen mådde.

Delar av metoden har nu tagits med till projektet i Östergötland, som handlar om att mäta hur 700–800 personer i vårdpersonalen mår med hjälp av fyra etablerade skalor.

– Syftet är inte att ta fram organisatoriska nyckeltal, utan att identifiera läget för enskilda individer. Om du hamnar på värde 12 där medel för befolkningen ligger runt 5, och dina kollegor kanske ligger på 7–8 – då sticker du ut, säger Niclas Wisén.

Med erfarenheten från Södertälje sjukhus i bagaget gör han bedömningen att många i vården har normaliserat ett sämre mående under pandemin.

– Det finns en stor sannolikhet att man tänker att så här det för alla, det här var en jobbig tid och det är klart man är sliten. Det kan vi i den här uppföljningen konkretisera och säga att ”ja det har varit en jobbig tid – men du reagerar starkare än de flesta.” Annars riskerar det att växa till en problematik av klinisk valör. Många blir själva förvånade över att det är så illa.

Porträtt av psykologen Niclas Wisén.
Niclas Wisén är psykolog med erfarenhet från Försvarsmakten. Foto: Privat.

Niclas Wisén liknar situationen vid att fundera på att gå och träna om man känner sig lite halvkrasslig.

– Tar man då tempen och ser att man har feber kommer man ju till insikten att man inte ska det. Det är lätt att nöta på i jobbet för att man är plikttrogen, man kanske inte inser att det är för mycket förrän man får en sån här siffra framför sig.

Vårdpersonal som uppvisar varningssignaler eller tecken på att befinna sig i riskzonen – när ungefär hälften följts upp nu i början av december rör det sig om 30 procent – får olika stödalternativ presenterade. Antingen rekommenderas man att göra något med egna resurser, eller diskutera sin arbetssituation för att få avlastning. Ett tredje alternativ är att få en ny bedömning via företagshälsovården och lämplig behandling därifrån.

Niclas Wisén betonar att projektet inte handlar om forskning, men en rapport till arbetsgivaren kommer att sammanställas. Deltagarna är anonymiserade. Han hoppas också att fler arbetsgivare inom vården kommer att jobba på liknande sätt:

– Själva principen är enkel, en hr-avdelning kan göra det själv. Man kanske har resurser inhouse, som till exempel psykologer, som man kan använda och en screening behöver inte ta så lång tid, en halvtimme kanske.

För den enskilda chefen är det dock svårt att dra igång en satsning av den här typen. Där tipsar Niclas Wisén om att lyfta frågan och försöka engagera uppåt i organisationen.

– Det här behöver göras från ledningsnivå, ska man följa arbetsmiljölagen och på allvar värna om de anställda så krävs det att man gör en förstärkt åtgärd efter en längre tids belastning, säger han.

– Man kan fråga sig om det är rimligt att erbjuda stöd till dem som befinner sig i ”riskzonen.” Mitt argument är att det handlar om en ”reaktiv prevention”, alltså att man är proaktiv genom att förhindra att några som ju redan uppvisar lindriga symptom kommer till en punkt när de mår så dåligt att de hamnar i en klinisk diagnos.

För en annan anledning för arbetsgivare att följa upp personalens hälsa under pandemin är också att visa att man faktiskt bryr sig om sina anställda, säger Niclas Wisén.

– En utmaning för många arbetsgivare i vården är ju att behålla sin personal – och ett sätt att få bättre förutsättningar att göra det är ju att skapa en god relation till dem.

Vårdfokus nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida