Se upp med missbrukare på akuten

Socialstyrelsen uppmanar vårdpersonalen att se upp med berusade personer på akutmottagningar.

I sitt senaste nummer av Riskronden tar Socialstyrelsen upp ett dödsfall med en 40-årig missbrukare som dog efter att ha druckit medel för handdesinfektion.

Mannen sökte sig till akuten för att få lugnande mediciner. Han hade varit där flera gånger tidigare för svåra berusningstillstånd, och personalen tog därför bort medel som kunde användas för missbruk från det rum dit han togs för undersökning.

Hjärtstillestånd 

Patienten lämnades ensam en stund. Då läkaren återkom hade 40-åringen somnat på golvet med en halvtom flaska handdesinfektionsmedel på handfatskanten.

Läkaren bedömde att han behövde nyktra till och lät polisen hämta honom. Två timmar senare kom patienten tillbaka i ambulans med hjärtstillestånd, och hans liv gick inte att rädda.

Obduktionen visade att mannen förmodligen dött av isopropanolförgiftning, ett organiskt lösningsmedel som finns bland annat i medel för huddesinfektion.

Välkänt fenomen

Han hade också druckit alkohol och svalt en stor dos lugnande medel. Enligt Giftinformationscentralen hade mannen inte fått i sig en dödlig dos isopropanol men förmodligen förstärktes effekten av alkoholen och en beståndsdel i det lugnande läkemedlet.

Vårdfacket har ringt runt till ett antal akutmottagningar i landet och på flera av dem känner man igen fenomenet – många missbrukare är på desperat jakt efter berusningsmedel på sjukhusen.

På en del håll har rengöringsmedel plockats bort på de allmänna toaletterna, liksom handsprit och glidgel på undersökningsrummen.

Utslagna i Brunnsparken

? Det mesta är begärligt. Förr var det framför allt handspriten som försvann och sen kom polisen in med personer som de hade hittat utslagna i Brunnsparken med en flaska i handen. Fyllan kommer betydligt fortare om den kombineras med isopropan, berättar Christina Christiansson, biträdande vårdenhetschef på akutintaget vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.

? Först plockade vi bort handspriten helt från undersökningsrummen. Men vi kan ju inte riskera hygienen. Nu har vi slutna burkar som sitter fast och som inte går att öppna, så nu är bekymret något mindre: det tar tid att stå och trycka fram lösning i en pappersmugg så de som försöker får inte i sig så mycket.

Vaksamhet och rutiner

Socialstyrelsen uppmanar nu personalen att alltid misstänka blandmissbruk hos påverkade och berusade personer och påpekar att det kan vara svårt att värdera effekten av en blandning.

Enheterna bör enligt Socialstyrelsen skaffa sig rutiner för undersökning, provtagning, behandling och omhändertagande av missbrukspatienter med sänkt vakenhet.

 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida