SeA:s organisation måste kanske ändras

Vi arbetar på det här sättet med Ams goda minne, säger SeAs kassaföreståndare Gun Haak om påståendet att SeAs organisation med handläggare anställda av fackförbund som Vårdfacket skulle vara felaktig.

7 februari 2000

Arbetslöshetskassorna har av staten fått förordnande som myndighet och de har delegerat beslutsrätten till ett antal fackförbund, bland annat Vårdförbundet. De SeA-handläggare som nu sköter Vårdförbundets medlemsärenden är anställda av Vårdförbundet, inte av arbetslöshetskassan SeA. I praktiken har de dock setts som en del av arbetslöshetskassan.

Nu har detta ifrågasatts av företrädare för Arbetsmarknadsstyrelsen, Ams. Enligt dem är det inte tillåtet att på det sättet delegera myndighetsutövning och beslut fattade av fackförbundens handläggare skulle då kunna vara olagliga.

– Det här är inte något nytt. Varken Ams eller någon annan har varit intresserad av att ändra på organisationen eller kräva ny handläggning, säger Gun Haak, kassaföreståndare på SeA.

– Ams är vår tillsynsmyndighet och vi arbetar på det här sättet med Ams goda minne, säger hon.

Vad som nu kommer att hända är oklart. En ny arbetslöshetskasseutredning pågår, och enligt Gun Haak finns det tecken på att ett beslut i handläggarfrågan är på gång inom ett par år. Ett sådant beslut skulle kunna innebära att fackförbundsanställda inte längre får arbeta som de gör i dag.
Beslutet skulle också kunna leda till att dagens fackligt anställda handläggare i stället blir anställda av arbetslöshetskassan.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida