Selen slog ut resistent cancer

Selen kan i framtiden komma att bli ett viktigt alternativ vid behandling av multiresistenta cancerformer. Förhoppningen väcks i en avhandling skriven av biomedicinska analytikern Kerstin Jönsson Videsäter på hematologlaboratoriet vid Karolinska institutet i Stockholm.

Vid försök in vitro har hon visat att den form av småcelliga lungcancerceller som är svåra att rå på med vanliga cellgifter är extra känsliga för just selen. Selenet skapar bland annat en oxidativ stress som gör att cancercellerna går i apoptos, programmerad celldöd.

– Det är för tidigt att säga vilka kliniska applikationer upptäckten kan få. Men själv tycker jag att det är ett väldigt intressant fynd. Speciellt som de normala cellerna knappt påverkas vid de koncentrationer vi använder oss av, säger Kerstin Jönsson Videsäter.

I en studie i USA visade forskare i mitten av 1990-talet att låga doser selen kan ha en starkt förebyggande effekt mot lung-, prostata- och koloncancer.

Just nu förbereds en stor amerikansk studie där man ska försöka förebygga prostatacancer med hjälp av dagligt intag av selen. Även i Europa planeras en stor cancerpreventiv selenstudie.

Selen är ett icke-metalliskt grundämne som finns naturligt i jorden. Även vanligt dricksvatten innehåller små mängder selen.

– Vid höga koncentrationer kan man få håravfall och sköra naglar. I värsta fall blir man förgiftad och dör. Så det är absolut ingenting man ska experimentera med själv, säger Kerstin Jönsson Videsäter.

Titeln på avhandlingen är Expression of multidrug resistance genes and proteins and effect of selenite in anthracycline-resistant human tumour cell lines.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida