Semester per timme kan bli lagligt

1 oktober 2001

I framtiden kan det bli möjligt att ta ut en del av semestern i halva dagar, till och med enstaka timmar, enligt tankegångar i en statlig kommitté. Den 11 september överlämnade KNAS, Kommittén för nya arbetstids- och semesterregler, ett delbetänkande till biträdande näringsminister Mona Sahlin. Några konkreta förslag till ändringar av semesterlagen finns inte i delbetänkandet, som kallas Timsemester – ett diskussionsunderlag.

Men helt klart är att kommittén vill ändra på den nuvarande semesterlagen som bygger på att semester tas ut i hela dagar. I stället vill man införa en rätt att ta ut sparad semester och den del av årets semester som överstiger fyra veckor som timmar. Initiativet ska komma från den anställde och arbetsgivaren ska inte kunna tvinga någon att ta ut semester som är
kortare än hela dagar.

Det slutgiltiga förslaget kommer att presenteras i juni nästa år. Då kommer KNAS att föreslå ändringar och om möjligt förenklingar i semesterlagen, eventuella förslag om arbetstidsförkortning samt ändringar i arbetstidslagen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida