Seminarier under brottsofferdagen

3 februari 2006

Brottsoffer i mediesamhället – ökade risker och nya möjligheter, är temat för årets brottsofferdag på Norra Latin i Stockholm onsdagen den 22 februari. Vid ett av seminarierna berättar anhöriga till personer som fallit offer för våld om sitt perspektiv på medias rapportering av våldsbrott. Dagen arrangeras av Brottsoffermyndigheten i samarbete med ideella organisationer.

Anmälan fram till och med den 13 februari på www.brottsoffermyndigheten.se.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida