Student

Sena vfu-scheman stressar studenter

Sena vfu-scheman stressar studenter
Bilden är ett montage. Foto: Getty Images.

Många sjuksköterskestudenter får schemat till sina vfu-platser sent i processen. En vecka innan praktiken börjar, eller till och med samma dag, är inte ovanligt.

Linus Lindén går femte terminen på sjuksköterskeprogrammet vid Röda korsets högskola. När han skulle göra sin första verksamhetsförlagda utbildning, vfu, fick han schemat samma dag.

– Senast fick jag det en vecka i förväg och det var för att jag själv frågade efter det. Med så dålig framförhållning blir det svårt att kombinera utbildningen med annat. Jag har till exempel ett jobb att ta hänsyn till, säger han.

Linus Lindén. Foto: Privat.

Linus Lindén kommer totalt att göra praktik vid sju tillfällen med perioder om fyra till sju veckor.

– Fyra veckor är en ganska lång tid och en del placeringar kommer dessutom efter varandra. Om man inte vet sitt schema i god tid så blir det väldigt rörigt. Förutom att man inte kan planera så skapar det en mental stress som kan påverka studierna, säger han.

Behöver planera vardagen

Emma Burke som studerar till operationssjuksköterska på Karolinska institutet har också erfarenheter av att få vfu-scheman sent. Dels på grundutbildningen, men även nu när hon gör sin specialistutbildning.

– Senast fick jag mitt schema en och en halv vecka i förväg. Men det var bara för första veckan, jag vet fortfarande inte hur det kommer att se ut för de resterande tre veckorna, säger hon.

Emma Burke är generellt nöjd med utbildningen och den verksamhetsförlagda delen, men hon har familj och barn och behöver kunna planera sin vardag. Dessutom jobbar hon fortfarande som sjuksköterska, vilket betyder att hon redan är inlagd på ett schema.

– Läser man på specialistprogrammet är det inte ovanligt att man arbetar samtidigt och våra arbetsgivare måste ju också kunna planera, säger hon.

Svårt ta igen frånvaro

Vfu är en stor del av utbildningen och det är inte ovanligt att lärosäten kräver 100 procents närvaro under perioden. Att vara borta kan få stora konsekvenser och det är svårt att ta igen förlorad tid. Dels går en ny kurs ofta på direkt efter en vfu-period, dels står nya studenter på tur.

Linus Törneberg
Linus Törneberg, ledamot i styrelsen för Vårdförbundet Student. Foto: Privat.

– Det finns en allmän inställning att problemen kring vfu är något vi får leva med, att det är som det är. Men det betyder ju inte att det är bra för våra studenter, säger Linus Törneberg som sitter i styrelsen för Vårdförbundet Student och själv är student på sjuksköterskeprogrammet.

Linus Törneberg menar att det ligger ett stort ansvar på lärosätena. Om de är sena i sitt arbete med att placera studenterna så blir också verksamheterna sena med sin information till studenterna.

– Helst skulle jag vilja att studenterna får kontakt med sin placering tre–fyra veckor innan de ska börja. Finns det inget schema då så kan man ändå förklara läget för varandra och ha en dialog, säger han.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida