Sent uppvaknande

6 mars 2000

DALARNA. Fast det en längre tid har varit brist på sjuksköterskor i Dalarna och trots att bland annat Vårdförbundet påpekat
detta, har ingenting hänt. Förrän nu. Landstingets personalutskott (de högsta politikerna och tjänstemännen) har till slut insett allvaret och beslutat tillsätta en speciell rekryteringsgrupp.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida