Akutsjukvård

Nu ska sepsisvården bli mer jämlik

Nu ska sepsisvården bli mer jämlik
Det är bråttom att behandla patienter med sepis. Nu ska ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp införas. Bild: Getty Image

Nu ska sepsislarm införas brett i akutsjukvården. Det är en viktig del av ett nytt personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp i regionerna, som godkänts. Sepsis kan vara livshotande och kräver omedelbart omhändertagande.

Nu är ett sammanhållet vårdförlopp godkänt av styrgruppen för Nationellt system för kunskapsstyrning i hälso- och sjukvård. Det innebär att regionerna kan börja införa det nya arbetssättet.

För att snabbt upptäcka sepsis hos patienter ligger fokus på sepsislarm. Flera regioner i landet har redan infört det. Men Vårdfokus tidigare granskning visar att vården är ojämlik vad gäller den livshotande sjukdomen, som förr kallades blodförgiftning.

Även enligt Kristoffer Strålin, ordförande i den nationella arbetsgruppen för sepsis, så ser omhändertagandet olika ut i vården.

– Målet är att alla akutmottagningar i landet ska ha sepsislarm. Det viktiga i det här vårdförloppet är att sätta in rätt åtgärder snabbt. Sepsislarm är en metod för att snabbt och strukturerat kunna upptäcka sepsis hos en patient, säger han om det nya sammanhållna vårdförloppet i ett pressmeddelande.

Sepsis och septisk chock är livshotande. Varje år drabbas fler än 40 000 och av dem dör mellan 15-20 procent, ett förlopp som kan gå på bara några timmar. Det är en av de vanligaste orsakerna till för tidig död på sjukhus i Sverige.

Alla kan drabbas av sepsis, men äldre, små barn och personer med kroniska sjukdomar löper störst risk. Det sammanhållna vårdförloppet som nu ska införas gäller vuxna över 18 år.

Efter sjukhusvård för sepsis upplever många patienter långvarig trötthet eller försämrad funktion. I det nya vårdförloppet är en dialog med patienten efter utskrivning en viktig del.

Läs mer om sjukdomen som fortfarande dödar flera tusen svenskar varje år här.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida