Sexualbrott

Sexualbrott

De mest hatade — om pedofiler och andra sexualbrottslingar. Börje Svensson.? Ordfront 2012, www.ordfront.se, ISBN 978-91-7037-627-6

1 augusti 2012

Det här är en svår bok att läsa. Berättelser om barn som utsätts för sexuella övergrepp och förövarnas förklaringar väcker avsky och starka känslor. Men för att kunna hjälpa och bekämpa dessa brott, måste kunskapen om vad som ligger bakom öka.

Börje Svensson är psykoterapeut och grundar boken bland annat på sina erfarenheter från arbetet vid Norrtäljefängelsets sexualbrottsavdelning. Han var med och utvecklade Rädda barnens pojkmottagning, där sexuellt utnyttjade pojkar och unga förövare fick terapeutisk hjälp. Han har även behandlat vuxna sexualbrottslingar.

Vi får i boken träffa några av förövarna. De flesta berättar att de undviker ögonkontakt vid övergreppen, eftersom det i grunden handlar om att behandla offret som objekt, inte som en människa. P S-K

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida