Sexualitet

Birgitta HulterSexualitet och hälsa. 319 sidor. Studentlitteratur 2004www.studentlitteratur.seisbn 91-44-02854-7

11 april 2005

Intresset för och lusten till sex är lokaliserad till hjärnan och påverkas inte av en ryggmärgsskada. Däremot kompliceras den sexuella förmågan på olika sätt. En studie av ryggmärgsskadade kvinnor, som sjuksköterskan och sexologen Birgitta Hulter refererar till i sin bok, visar att nästan 70 procent var nöjda med sina sexuella erfarenheter efter skadan. Fast spasticitet, svårigheten att vara spontan och bristande självförtroende kunde sätta käppar i hjulen. Däremot saknade många information, rådgivning och kamratstöd under rehabiliteringen.

Författaren, som forskar, utbildar och arbetar inom sexologisk habilitering och rehabilitering, berättar om hur olika skador och sjukdomar kan påverka sexualiteten. Det genomgående budskapet är sexualitetens betydelse för individens hälsa och välbefinnande. Forskningsrön varvas med konkreta råd och beskrivningar av hur människor kan stödjas i sin sexualitet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida