Sexuella svårigheter behöver inte bli problem

Diabetes kan påverka både den sexuella förmågan och den sexuella lusten. Omkring hälften av dem som haft diabetes under många år får sexuella svårigheter.

Männen drabbas av erektions- och ejakulationsstörningar och kvinnorna av torrhet i slidan och svårigheter att få orgasm. Problem med lusten förekommer hos såväl män som kvinnor.

Men Birgitta Hulter, auktoriserad sexolog och doktor i medicinsk vetenskap, understryker att sexuella svårigheter inte behöver vara detsamma som problem.

? Svårigheter kan man ha utan att uppfatta dem som problem som behöver göras något åt.

Reagerar sämre
Den som har haft diabetes under lång tid kan räkna med att sjukdomen påverkar de sexuella möjligheterna. Ökad åderförkalkning och neuropati, som först ger nedsatt känsel i fötterna, är ett tecken på diabetesförändringar. Därefter märks förändringen på nerver till könsorganen som reagerar sämre.

? Klagar en man med diabetes på nedsatt känsel i fötterna bör vårdpersonalen fråga hur det är med den sexuella förmågan, säger Birgitta Hulter.

Det verkar som om kvinnor med typ 2-diabetes oftare drabbas av nedsatt lust och förmåga än kvinnor med typ 1-diabetes.

? Man kan tänka sig, säger Birgitta Hulter, att det påverkar en sexuell relation mer om man drabbas av sjukdomen efter att ha levt frisk med sin partner, än om den funnits med i bilden hela tiden. Dessutom är kvinnor med typ 2-diabetes ofta överviktiga, vilket också kan innebära sexuella hinder.

Tala om problemen
Ett sätt att motverka att sexuella svårigheter utvecklas till problem är att tala om dem. Enligt Birgitta Hulter har män med diabetes i allmänhet inte svårt att ta upp sexuella frågor med diabetessjuksköterskan eller med läkaren. Även om det oftast kommer något inlindat: ?Skulle Viagra kunna vara något för mig?? Eller: ?Någon riktig karl är man ju inte längre.?

Kvinnor är mer tysta kring sina svårigheter. Birgitta Hulter menar att medan männen har en tydlig uppfattning om sitt kön och identifierar sin manlighet med det, så är kvinnors sexualitet inte lika uppenbar.

Lästips:
Agardh C-D, Berne C, Östman J (red). Diabetes. Liber förlag, 2002. (Birgitta Hulter medverkar med ett kapitel om sexuella svårigheter.)

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida