Sista meningen försvann

11 april 2005

Tyvärr försvann de sista tre raderna av beskrivningen av de skuggade studenterna i nummer 3/05 av Vårdfacket. Mikael Matteson berättade att skuggningen är ett bra sätt att rekrytera studenter och har medverkat till att bredda rekryteringen, bland annat med studenter med utländsk bakgrund.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida