Sista-terminare på Karolinska institutet om komplementärmedicin i utbildningen

Annelie Drevstam:
– Jag är faktiskt lite avundsjuk på de studenter som kommer att ha med komplementärmedicin som en röd tråd i hela utbildningen.  Ifall den valbara kursen om komplementärmedicin hade funnits tidigare, skulle jag ha gått den. Jag tycker att det är viktigt att ha sådana kunskaper som sjuksköterska i dag, eftersom det verkar vara så många i samhället som söker stöd i alternativa vårdformer.

Erik Bark:
– Taktil massage har nämnts i undervisningen. Jag tycker inte att komplementärmedicin ska få något större utrymme. Då glider man i väg. Det är redan för mycket om omvårdnadsteorier och för lite fokus på det kliniska i utbildningen. Sjukdomslära läser vi bara 5 av 120 poäng och anatomi 10 poäng. Viss komplementärmedicin, som healing, är jag väldigt skeptisk till.

Kristin Fladvad:
– Egentligen har jag inte tillräckligt med kunskaper om komplementärmedicin för att kunna ta ställning. Det beror på upplägget. Barnsjukvård och hjärtsjukdomar intresserar mig mest. Jag skulle kunna tänka mig att välja en kurs om komplementärmedicin om kunskapen var användbar inom de områdena.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida