”Själv skulle jag utvandra”

Tyska Juli Zeh är jurist med internationell rätt som specialitet. I Corpus delicti beskriver hon en framtida hälsodiktatur. ?

2 mars 2011

Vad skulle hända om människor totalbevakades på samma sätt som i boken? Hade det inte blivit tryggt då??

— Säkerhet är bara meningsfull för oss när den utgör en förutsättning för frihet. Säkerhet är medlet — friheten är målet. Detta förhållande får inte vändas bak och fram, i annat fall förvandlas den demokratiska staten till ett totalitärt system.? ?

Utan sjukdomar och epidemier skulle väl jorden snabbt överbefolkas?

— Redan i dag upplever vi i våra egna länder att människor lever allt längre och att hälso- och pensionssystemen därför knappt är i stånd att möta de ökande kostnader som detta medför.  Ju bättre de hygieniska, medicinska och näringsmässiga förhållandena runt om i världen blir, desto starkare kommer detta problem, som ingen ännu funnit någon lösning på, att påverka oss. Det är sjukvårdens och den medicinska forskningens uppgift att så långt det är möjligt lindra den enskildes lidande. ?

Hur viktig är den personliga integriteten, anser du? ?

— Den personliga integriteten, eller ”människovärdet”, är grunden för all mänsklig samvaro. Endast det samhälle där integritet och värdighet respekteras på alla områden kan förbli fredligt, därför att brott mot integriteten leder till rädsla, hat och aggression.??

Skulle du själv revoltera om samhället såg ut som i boken? ?

— Om jag kunde skulle jag utvandra. I annat fall skulle det förmodligen gå för mig precis som det gick för bokens huvudperson. P S-K

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida