Självbiografi

7 augusti 2000

Författare Lill Thorén
Titel Min stad
128 sidor.
Förlag Natur och Kultur 2000
Cirkapris 220 kronor
ISBN 91-2735-235-8

Även om namnet är nytt har självsvält – anorexi – förekommit i alla tider. Om det vittnar en liten passage i Lill Thoréns lilla bok. Det var Dagmar, konfirmationskamrat till Lill Thoréns mamma Lisa, som fått för sig att hon skulle banta: »Idealet var ju att vara platt som en planka och utmärglad. Det blev väl till slut en mani, och hon svalt sig till döds.« I Min stad tar Lill Thorén oss med till bakgatornas Stockholm, till de miljöer där fylla och slagsmål var vardagsmat och svält och tuberkulos vanliga dödsorsaker, men där det också fanns en frodig gemenskap.

Telefonnummer till förlagen
Bonniers 08-696 86 20
Forum 08-696 84 40
Natur och Kultur 08-453 86 00
Svenska förlaget 08-412 27 10
Timbro 08-587 898 00
ISBN 91-2735-235-8

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida