Självklart är vi inte nöjda

Medlemmar i Vårdförbundet är avgörande för att svensk vård ska lyckas. Egentligen tror jag att alla arbetsgivare ser detta nästan lika tydligt som vi själva gör. Men det märks inte alltid när lönesamtalet närmar sig.

Vi vet att medlemmarnas bidrag gör skillnad för den individ som behöver vård. Vi vet också att det gör skillnad när medlemmar tar initiativ för att förbättra vården. När vi tillsammans utvecklar verksamheten är skälet att vi vill bidra till att förbättra svensk vård, men det måste ändå märkas i lönekuvertet.

De arbetsgivare som inte använder löneprocessen för att utveckla verksamheten riskerar därför att gå miste om duktiga medarbetare som söker sig någon annanstans och att de medarbetare som stannar är missnöjda. Medarbetare som känner sig fel värderade gör inte ett sämre jobb – men risken finns att energi och kraft »läcker« när alltför mycket tid ägnas åt missnöje och konflikt med arbetsgivaren.

Vi vet alla att många medlemmar är missnöjda med arbetsgivarens hantering av löneavtalet. Det professionella engagemang som sjuksköterskor, biomedicinska analytiker, barnmorskor och röntgensjuksköterskor lägger ner i svensk vård är fortfarande inte rätt värderat. Än värre är att arbetsgivare på många håll i landet fortsätter med »potter« och centralt fastställda påslag som är lika för alla. Att detta sker i strid med det löneavtal som vi varit överens om tycks väga lätt när politiska ledningar och chefstjänstemän kräver rättning i ledet. Då är det inte lätt för den lönesättande chefen att följa avtalet och sätta lön utifrån individens bidrag till verksamheten.

Jag vet att många medlemmar är otåliga. Att vi de senaste tio åren haft en rekordhög ökning av genomsnittslönen är liten tröst när man lämnar lönesamtalet med en känsla av att ens insatser inte värderas tillräckligt högt. Så därför ska vi öka trycket mot arbetsgivarna.

Under 2006 kommer vi att arbeta extra mycket med
löneprocessen, vi ska bland annat förbättra stödet inför löne- och utvecklingssamtal. Under senvåren kommer vi även att genomföra en utåtriktad kampanj för att visa allmänheten de möjligheter som finns i vården om man rätt värdesätter de
tusentals professionella yrkesutövare som inget hellre vill än att få göra ett så bra jobb som möjligt. Mer information om kampanjen kommer framöver.

Vill du ha hennes månadsbrev till din e-postlåda, skicka ett meddelande till ordforande@vardforbundet.se

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida