Självklart med globalt tänkande för Vårdförbundet

Det internationella arbetet har länge varit en viktig del av Vårdförbundets verksamhet, och det är inte så konstigt. Medlemmarnas yrken finns ju överallt.

12 januari 2004

Tidvis har det fackliga arbetet prioriterats, tidvis det professionella. I dag finns en tydlig vetskap om att båda delarna hör ihop. Samma utveckling sker inom andra organisationer.

– Det är tydligt inte minst i ICN (den internationella sjuksköterskeorganisationen). Från att tidigare ha varit en i huvudsak yrkesinriktad organisation har man allt mer sett kopplingen till de mer traditionellt fackliga frågorna, säger Eva Szutkowska, Vårdförbundets internationella sekreterare.

En grundtanke i Vårdförbundets internationella arbete är att man har nytta av de kunskaper och erfarenheter som finns i andra länder, till exempel forskning och annan yrkesutveckling.

Förbundet stödjer också på olika sätt organisationer i andra länder, både fackligt och yrkesmässigt. Ofta görs det i samarbete med de tre yrkesorganisationerna Svensk sjuksköterskeförening, Barnmorskeförbundet och Institutet för biomedicinsk laboratorievetenskap, till exempel i de tre internationella kommittéer som finns för sjuksköterskor, barnmorskor och biomedicinska analytiker.

-Formellt är det Vårdförbundet centralt som har ansvaret för olika projekt, men i praktiken fungerar någon av de lokala avdelningarna som fadder, berättar Eva Szutkowska.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida