Självmord

Självmord

Suicidalitet som problemlösning, olyckshändelse och trauma. Jan beskow med flera, Studentlitteratur 2013, www.studentlitteratur.se

30 april 2013

Att en människa funderar på att ta sitt liv uppfattas ofta som ett sjukdomstecken, att personen är deprimerad eller psykiskt sjuk. Men författarna till den här boken ser suicidalitet som något som de flesta känner av, inte bara vid stora utan även vid små påfrestningar. Tankar­na kan till och med vara nyttiga då de visar vägen till de problem som personen måste lösa för att kunna leva vidare.

Men när en person inte kan lösa sina problem och i stället ser sig själv som problemet, tar skam- och skuldkänslor över; det blir svårt att upprätthålla relationer och lidandet blir övermäktigt. Då kan självmord framstå som den enda utvägen. Författarna går till botten med varför männi­skor väljer att ta sitt liv — och hur de kan få hjälp. AJ

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida