Självskador

Självskador

Att tämja en vulkan. Om emotionell instabilitet och självskadebeteende. Kent-inge Perseius, Studentlitteratur 2012, www.studentlitteratur.se?? 

3 april 2013

Ungdomar som skadar sig själva är en växande skara. Samtidigt rapporterar flera studier om vårdpersonalens bristande kunskap kring just självskadebeteende och emotionell instabilitet.

Kropp och själ hänger ihop. Men det är inte lätt att förklara när känslor rasar inombords, och ibland bara kan kontrolleras med en självförvållad fysisk skada som är lättare att se och förstå. Kent-Inge Perseius, specialistsjuksköterska i psykiatri och medicine doktor, vill ge en bättre förståelse för vad som ligger bakom den självskadandes sätt att agera.

Vårdprofessionen bör stötta till egenvård, att få patienten att observera och acceptera sina känslor. I boken finns både strategier för vården, och konkreta råd till den som själv har ett självskadebeteende. P S-K?

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida