Självtillit hjälper vid whiplash

7 oktober 2005

Den upplevda självtilliten har visat sig ha stor betydelse för välmående efter nackskada. Sjukgymnasten Lina Bunketorp har låtit 121 personer som råkade ut för en bilolycka för 17 år sedan beskriva sina symtom i en enkät. Deras självtillit har mätts genom att de har skattat sin förmåga att utföra vardagliga aktiviteter.

Resultatet visar att den upplevda självtilliten snarare än smärtan i sig hade betydelse för funktionsnedsättning
på sikt. Individanpassad träning och stärkt självtillit
i ett tidigt skede rekommenderas.

Avhandlingen Analysis and management of whiplash associated disorders finns på www.gu.se.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida