Självundersökning minskar inte dödligheten
i bröstcancer

Cancerfonden och många landsting rekommenderar kvinnor att själva regelbundet undersöka sina bröst, i syfte att tidigt upptäcka bröstcancer. Men denna typ av självscreening leder inte till att färre kvinnor dör i bröstcancer.

Det visar en systematisk översiktsartikel gjord vid Nordiska Cochranecentret på Rikshospitalet i Köpenhamn.

Artikeln baseras på två större randomiserade och kontrollerade studier som tillsammans inkluderar drygt 388 000 kvinnor i S:t Petersburg i Ryssland och Shanghai i Kina.

Kvinnorna följdes mellan 10 och 15 år. Hälften av dem gjorde regelbundna självundersökningar av sina bröst medan övriga inte gjorde det. Inte i någon av studierna fick kvinnorna sina bröst undersökta med mammografi.

Dubbelt så många biopsier

Resultatet visar att dödligheten i bröstcancer inte skilde sig åt mellan de båda grupperna. Däremot genomfördes nästa dubbelt så många biopsier (3 400) med benigna resultat bland de kvinnor som undersökte sina bröst jämfört med kontrollgruppen (1 850).

Att screena för bröstcancer genom självundersökningar skulle därmed göra mer skada än nytta, varför artikelförfattarna anser att självundersökning av brösten inte är att rekommendera i dagsläget.

Rekommenderar självundersökning

– Jag har inte läst artikeln än. Men vi ska följa upp den och se om det finns anledning för oss att ändra på våra riktlinjer, säger Bengt Westermark, ordförande i Cancerfondens forskningsnämnd.

Cancerfonden delar årligen ut cirka 50 000 exemplar av foldern ?Lär känna dina bröst?. Även på Cancerfondens hemsida rekommenderas kvinnor att regelbundet undersöka sina bröst.

– Det jag tycker är positivt med självundersökning är att det ökar kvinnors hälsomedvetande och att de blir mer uppmärksamma på risken att drabbas av bröstcancer. Men jag är den första att hålla med om att de påståenden som Cancerfonden går ut med ska vara evidensbaserade, säger Bengt Westermark.

Källor:

Kösters JP, Gøtzsche PC. Regular self-examination or clinical examination for early detection of breast cancer. Cochrane Database of Systematic Reviews 2003; (2):CD003373.

Review: limited evidence on regular breast examination does not support its effectiveness for reducing breast cancer deaths. Evidence Based Nursing. 2004; 7(1):15.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida