Sjuka blev friskare av kognitiv terapi

5 augusti 2002

Kognitiv beteendeterapi är effektivt för att få tillbaka dem som är sjukskrivna för kronisk smärta i rörelseorganen i arbete. Det visar en avhandling från Arbetslivsinstitutet. I en studie fick patienterna genomgå ett fyra veckor långt rehabiliteringsprogram utfört av psykolog, läkare, sjukgymnast, arbetsterapeut, idrottsledare och kurator på en rehabiliteringsklinik. Efter programmet minskade sjukskrivningsgraden och patienterna var mindre nedstämda och hade mindre ont.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida