Sjukdomen förbättras inte av Parkinsonsjuksköterskor

6 maj 2005

Sjuksköterskor specialiserade på Parkinsons sjukdom medför ingen klinisk förbättring för patienterna, men de mår bättre, enligt en brittisk studie i primärvården.

De 1 859 patienterna lottades till en grupp som togs om hand av specialutbildade sjuksköterskor eller till en kontrollgrupp.

Sjukdomen försämrades lika mycket i båda grupperna under de två år som studien pågick. Andelen dödsfall skilde sig inte åt.

Men forskarna anser att patienternas upplevelse av att må bättre är ett viktigt fynd.

Källa: Journal of Evaluation in Clinical Practice 2005; 11: 97-110

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida