Sjukdomsberättelser

Sjukdomsberättelser

Litterära besvär. Skildringar av sjukdom i samtida svensk prosa. Katarina Bernhardsson. Ellerströms förlag 2010, www.ellerstroms.se, ISBN 978-91-7247-238-9??

5 januari 2011

Samtidigt som sjukdomar och död göms undan på institutioner är intresset stort för så kallade patografier, självbiografiska eller biografiska berättelser om sjukdomsupplevelser, både i bokform och i tv-serier som Himlen kan vänta och Sluten avdelning. Även fiktiva skildringar av att vara sjuk är populära. De har liknats vid vår tids äventyrsberättelser, den sjuke reser till en annan värld och berättar för dem som blev kvar därhemma.

Litteraturvetaren Katarina Bernhardsson studerar i sin avhandling sju svenska romaner om sjukdom och döende, bland andra Anders Paulruds Fjärilen i min hjärna och Torgny Lindgrens Pölsan. Det är själva upplevelsen av att vara sjuk, inte sjukdomen i sig, som hon koncentrerat sig på. Studien beskriver också det växande forskningsområdet Medical humanities med under­avdelningen Litteratur och medicin. SA?

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida