Sjukhus polisanmält för överbeläggningar

Trots kritik från yrkesinspektionen mot att patienter vårdas i korridorerna på Bollnäs sjukhus har inga större förändringar skett. Nu har Vårdförbundet och Kommunal polisanmält sjukhuset.

4 september 2000

Problemet med överbeläggningar vid Bollnäs sjukhus har varit en evig fråga sedan 1993 och Vårdförbundet har flera gånger varnat för att det skulle få svåra konsekvenser på lång sikt. Utan synbarligt resultat – överbeläggningarna har fortsatt. De stora indragningarna och hopslagning av sjukhus har inte gjort saken bättre.

De fackliga organisationerna har också skrivit till Socialstyrelsen samt haft kontakter med brandmyndigheterna och länsstyrelsen.

– Någon reaktion har vi dock inte fått därifrån, berättar Jan Jervström, Vårdförbundet i Bollnäs.

Yrkesinspektionen har gjort ett antal inspektioner och påtalat att situationen varit oacceptabel. Vid något tillfälle fanns 25 patienter i korridoren. Förra året utfärdade yrkesinspektionen vid vite ett förbud mot sängar i korridoren. Men när nya inspektioner gjordes vid tre tillfällen kring årsskiftet visade det sig att landstinget alla gångerna bröt mot förbudet.

I slutet av januari vände sig yrkesinspektionen därför till länsrätten för att få ett vite på 225 000 kronor utdömt.

»Domen rena tramset«
Domen kom i slutet av juni och i den konstaterar länsrätten att sjukhuset överträtt förbudet. Några böter blev det dock inte. Motiveringen var att det enligt länsrätten rådde extraordinära förhållanden kring årsskiftet, bland annat på grund av en influensaepidemi. I domen säger länsrätten: »Det är rättens bedömning att sjukhusets agerande, i strid mot yrkesinspektionens föreläggande, varit av relativt begränsad omfattning.«

De fackliga företrädarna är upprörda över domen.

– Det är rena tramset. Överträdelserna har varit många fler. Vår uppfattning är att sjukhuset satt överbeläggningarna i system, säger Jan Jervström.

Men domen – länsrätten konstaterade ju att förbudet överträtts – innebar att facken ansåg sig kunna gå vidare. Vårdförbundets och Kommunals skyddsombud har därför polisanmält sjukhuset, en närmast unik åtgärd. Polisanmälan kompletterades senare med resultatet från ett flertal egna inspektioner.

– Vi gjorde det sedan vi hört att arbetsgivaren undersökt hur situationen var den dag vår polisanmälan gjordes. Att bara se på en enda dag anser vi är att göra det väl enkelt för sig. Vi har dokumenterat 15 tillfällen när överträdelser skett, berättar Jan Jervström.

Ärendet ligger nu för utredning hos åklagaren i Gävle. När den kan genomföras är ännu oklart.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida