Sjukhus rustar sigmot näthets

Sjukhus rustar sigmot näthets
Foto: Pernille Tofte

Föräldrarna var i kris och tog ut sin frustration på sjuksköterskan. På internet. Nu tar Astrid Lindgrens barnsjukhus fram en strategi för att skydda personalen.?— Problemet kommer bara att växa, säger Pia Eckermalm, skyddsombud.?

2 februari 2011

När en sjuksköterska på sjukhuset namngavs och hängdes ut på internet av några missnöjda föräldrar blev det en väckarklocka.?

— Vi lever i en ny tid och måste diskutera hur vi kan ha en öppen dialog med föräldrarna och bemöta deras missnöje, säger Carin Lindstedt, chefssjuksköterska på barnintensiven, biva.?

Den nya patientsäkerhetslagen som började gälla vid årsskiftet betonar patientens inflytande i vården ännu mer.?

— Det är bra om föräldrarna deltar men ibland måste man sätta gränser. Då väljer jag mina ord för att inte bli den där hemska sjuksköterskan på internet, säger Pia Eckermalm, intensivvårdssjuksköterska och skyddsombud. ?

Det har hänt att föräldrar filmar inne på rummet och  zoomar in inställningarna på apparaterna utan att berätta hur det kommer att användas. Samtidigt är det svårt att säga nej, då blir man den som har något att dölja.??

I somras slog Arbetsmiljöverket, AMV, larm om att personalen är så orolig över att bli uthängd att det går ut över jobbet. Därför håller Astrid Lindgrens barnsjukhus på att ta fram en strategi för att skydda personalen så gott det går. Problemet finns inte bara här utan Torben Vincentsen, biträdande sektionschef på AMV i Stockholm, får vittnesmål från hela landet om läkare och sjuksköterskor som känner sig illa till mods. Det kan till och med bli så att personal låter bli att ge all information till vissa föräldrar, eller låter barn som egentligen borde skrivas ut ligga kvar. ?

— Det finns en stor rädsla för att göra fel, till det kommer kränkningen om det läggs ut på nätet. Det blir ett arbetsmiljöproblem, säger han.?

Han tror att fler sjukhus kommer att tvingas ta fram strategier för att skydda personalen eftersom det är arbetsgivarens ansvar att ta fram rutiner, informera och se till att de drabbade får hjälp. Men sjukhus, politiker och branschorganisationer är yrvakna. För snart två år sedan rapporterade exempelvis Vårdfokus att personal på Danderyds sjukhus oroade sig över föräldrar som filmar sina förlossningar, men fortfarande finns det inga riktlinjer kring vad man får göra på rummet. Sveriges kommuner och landsting, SKL, har inte diskuterat frågan om hur personalen kan skyddas mot näthets. ??

Pia Eckermalm menar att vi lever i en ny era. Föräldrar är mycket mer pålästa i dag och vill kunna göra något åt sin situation. Ibland blir det väldigt besvärligt när de ifrågasätter varje moment.?

— Vissa antecknar och ställer kontrollfrågor för att se om man är kompetent. Oftast går det att bygga upp en bra relation till slut men startsträckan blir längre, säger Pia Eckermalm.?

Dessutom har bekräftelsebehovet ökat, tekniken är snabbare än omdömet och integritetens gränser luckras upp. Särskilt när det gäller barn. ?

— Jag upplevde inte alls samma fenomen inom vuxenvården. Föräldrar skyddar inte barnen tillräckligt mycket från exponering, säger kollegan Annette Hansson.?

När hon går på sitt pass tänker hon: ”Undrar hur de här föräldrarna är?” Barnet känner de oftast till.??

När personalen på Astrid Lindgrens barnsjukhus upptäcker missnöjda föräldrar på nätet brukar chefssjuksköterskan Carin Lindstedt prata med dem ansikte mot ansikte. Inte för att försvara sina medarbetare utan för deras egen skull. Nästan alltid blir det ett samtal med eftertankens kranka blekhet. Få tänker på att en ovetande mormor i Umeå kan bli chockad över att barnbarnet är svårt sjukt, eller på att arbetsgivare och försäkringsbolag kan läsa om deras situation. ?

Carin Lindstedt brukar föreslå att de låser sin blogg för främmande läsare men att de ännu hellre vänder sig direkt till personalen med sina synpunkter. Ett annat råd är att inte agera i affekt utan först skriva ner sina känslor på ett papper.?

I början såg hon nätreaktionerna som ett misslyckande för vården. Så tänker hon inte längre.?

— Vi har faktiskt bra stödfunktioner som kurator och psykologer.?

Hemsidan www.danderyds.com startades av ett par som förlorade sitt barn på förlossningen. Där uppmanar de alla föräldrar att filma sina förlossning-ar. Men på Astrid Lindgrens barn-sjukhus tycker man inte att det är ett bra sätt att stärka patientsäkerheten.?

— En bild eller en film kan vara tagen ur sitt sammanhang och tolkas på olika vis. Vilken annan yrkesgrupp skulle acceptera att förföljas av en kamera? säger Pia Eckermalm.?

Hon och hennes kolleger är överens om att frågan om reaktioner på internet måste lyftas. I dag står det i trivselreglerna hur patienterna får använda mobiler och datorer på rummen, kanske måste även film och foto föras in. Och hur ska missnöje fångas upp och hanteras — innan det hamnar på nätet?

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida