Sjukhusen i Gävle och Bollnäs hotas av böter

Både i Gävle och i Bollnäs hotas sjukhusen av böter om de inte flyttar patientsängarna bort från korridorerna.

När arbetsmiljöinspektören Gunilla Hellerstedt för en tid sedan besökte sjukhusen i Gävle och Bollnäs konstaterade hon att det fanns sängar i korridorer och att sjukhusen inte följde den regel som säger att det ska finnas ett fritt utrymme på 80 cm runt varje säng.

Båda sjukhusen fick påpekanden och krav på förbättringar. Men när hon kom tillbaka i mars fanns bristerna kvar. 

? Sjukhusen har nu fått på sig till den 15 april att ge besked om hur de ska åtgärda bristerna, säger Gunilla Hellerstedt.

Förbud blir nästa steg

Om sjukhusens åtgärder inte godkänns kommer arbetsmiljöinspektionen att skärpa tonen genom ett förbud mot sängar i korridorerna. Förbudet gäller på alla avdelningar på de båda sjukhusen.

En ny kontroll kommer då också att genomföras i juni. Finns det fortfarande sängar i korridorer riskerar sjukhusen kraftiga böter.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida