Sjukhushistoria

11 augusti 1997

Författare Tommy Eriksson
Titel Eskilstuna Lazarett och Curhus. Tillkomst och verksamhet.
176 sidor
Cirkapris 150 kronor
Förlag Landstingskansliet i Sörmland 1997.                
ISBN 91-8750-015-9

Ännu en i raden av monografier över olika vårdinrättningar runt om i landet är denna beskrivning av hur det som i dag är Mälarsjukhuset i Eskilstuna kom till.
Författaren Tommy Eriksson, anställd vid landstingets arkiv, har dykt djupt i materialet, både i det egna arkivet och i andra arkiv. Bland annat löser han gåtan med tidpunkten för lasarettets tillkomst – tidigare har man växlat mellan 1796 och 1803 som årtal för grundandet. Det är också det som speglas i titeln: det var kurhuset (avsett för personer med venerisk smitta) som kom först och lasarettet sedan.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida