Sjukhusläkarnas kritik av sjuksköterskor får inte stöd

- Jag tycker att det är trist att Sjukhusläkarföreningen och dess tidning på det här sättet skapar, eller underblåser, en konflikt med sjuksköterskorna. Det är inte sjukvården betjänt av. Snarare tvärtom.

Det säger Läkarförbundets ordförande, Eva Nilsson Bågenholm, med anledning av den debatt som uppstått kring ledarskapet i vården efter att tidningen Sjukhusläkaren publicerat ett stort antal artiklar där sjuksköterskorna förminskas till ett slags makthungriga nickedockor.

– Bristen på respekt för varandras kompetenser lyser igenom i artiklarna. Har vi inte respekt för varandra blir det svårt att jobba ihop, vilket vi måste i sjukvården, säger Eva Nilsson Bågenholm som själv var sjuksköterska innan hon utbildade sig till läkare.

Hon tror att artiklarna i Sjukhusläkaren speglar delar av verkligheten för vissa läkare.

– Många läkare känner sig åsidosatta. De känner att de inte har möjlighet att påverka sin vardag. Men det är inte sjuksköterskornas fel. De flesta av mina kolleger har stor respekt för sjuksköterskornas arbete och deras kompetens.

Enligt Läkarförbundets vice ordförande, Marie Wedin, är det i princip bara läkare som klarar av att axla ledarrollen inom vården. Detta håller Eva Nilsson Bågenholm inte med om.

– Självklart arbetar Läkarförbundet för att fler läkare ska bli verksamhetschefer i vården. En kombination av läkarens medicinska kompetens och goda chefsegenskaper är det bästa. Men det är inte bara läkare som kan vara chefer.

Det här handlar debatten om:

I senaste numret av Sjukhusläkareföreningens tidskrift Sjukhusläkaren går föreningens ordförande, Marie Wedin, till generalangrepp mot Vårdförbundets politik, ämnet omvårdnad och inte minst mot trenden med allt fler sjuksköterskor i ledande befattningar.

Enligt Marie Wedin, som också är vice ordförande i Läkarförbundet, pågår det ett tyst krig om makten och ledarskapet inom svensk sjukvård. Detta krig är läkarna ofta naivt omedvetna om, anser hon.

I tidningen skriver hon: »När sjuksköterskornas fackförening Vårdförbundet, började arbeta med omvårdnadsideologin, fanns det en ambition att överta ledarskapet kring patienten och chefskapet i sjukvården. Denna ambition förverkligas inför våra (läkarnas) ögon bland annat genom att sköterskor, på höga stolar inom landstingen, sprider budskapet att utbildningen till läkare är så lång och dyr att det är slöseri att låta läkarna vara chefer.«

Sjuksköterskorna beskrivs som att de ».tar på sig chefsuppdraget för att i den rollen premieras för att inte klaga och för att inte kräva något som kostar«.

Enligt Marie Wedin vägrar sjuksköterskor i chefsbefattning att överhuvudtaget lyssna på läkarnas åsikter. »De meriterar sig genom att bemöta invändningarna från läkarna med en yta av teflon där inga argument fastnar«, skriver Marie Wedin som anser att det alltid krävs en läkare som chef för att sjukvården ska kunna fungera optimalt.

Hon frågar sig också om omvårdnadsideologin egentligen bara är en bluff. Enligt Marie Wedin ingår den snarare som en del i Vårdförbundets fackliga taktik för att komma åt ledarskapet i vården.

Tidningen (nummer 5/2005) finns att läsa på www.sjukhuslakaren.se

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida