Sjuksköterska anmälde 50 avvikelser innan de ansvariga reagerade

Trots att den patientansvariga sjuksköterskan gjorde den ena avvikelserapporten efter den andra hände väldigt litet. Först sedan hon skickat en anmälan till länsstyrelsen tog de ansvariga i Kalmar på allvar tag i problemet på äldreboendet Bärnstenen. I dag har länsstyrelsen gjort en granskning.

4 september 2006

– Det var upprepade fel. Jag skrev ett 50-tal avvikelserapporter från hösten 2005 till i våras, berättar hon.

Trots det hände inte mycket. Till sist kom hon överens med den medicinskt ansvariga sjuksköterskan om att göra en anmälan till länsstyrelsen. I sin anmälan berättar den patientansvariga sjuksköterskan om brister i medicinhanteringen. Dessutom berättar hon om fall som är på gränsen till vanvård.

Alla överens: Hon gjorde rätt

I dag är alla överens om att den patientansvariga sjuksköterskan gjorde rätt som anmälde Bärnstenen till länsstyrelsen.

– Hon tog sitt yrkesansvar, säger Ann-Sofie Togner, Vårdförbundets ordförande i Kalmar.

– Det var jättebra att hon reagerade, säger den medicinskt ansvariga sjuksköterskan, Annika Lindqvist.

– Hon gjorde helt rätt, säger Niklas Hermansson, ny enhetschef för Bärnstenen sedan den 1 maj.

Ny chef tillsatt

Tillsättandet av en ny enhetschef är en av de förändringar som genomförts. Dessutom har han placerats i nära anslutning till Bärnstenen. Tidigare fanns enhetschefen på annan plats i kommunen.

– Organisationen har varit fel och det är en av orsakerna till alla problem, säger Annika Lindqvist.

Hon berättar att den patientansvariga sjuksköterskan och hon till exempel har försökt att skapa bättre rutiner när det gäller medicinskåpet och signeringslistor, men det har inte fungerat.

– Sjuksköterskan har haft en rad bra idéer, säger Annika Lindqvist.

Ett annat problem som nämns är samarbetsproblem inom personalgruppen och stor personalomsättning. Dessutom har de ansvariga enligt kritikerna inte satsat på kompetensutveckling för personalen.

– Det har varit viss personalomsättning. Nu har vi nyanställt och då har vi bara anställt undersköterskor för att höja kompetensen, säger Niklas Hermansson.

Sjuksköterskan har bytt jobb

Det som hänt har dock fått konsekvenser för den patientansvariga sjuksköterskan. Hon blev först sjukskriven, sedan har hon fått ett annat jobb i kommunen. Rykten om att hon skulle ha blivit omplacerad, kommenterar hon så här.

– Jag ville inte vara kvar och sökte mig själv därifrån, berättar hon.

Hennes anmälan till länsstyrelsen har lett till att personal därifrån i dag besökt Bärnstenen.

Ärende hos Socialstyrelsen

Bärnstenen finns också registrerat som ärende hos Socialstyrelsen. Dit skickade nämligen Annika Lindqvist kommunens yttrande över den patientansvariga sjuksköterskans anmälan till länsstyrelsen. På frågan om hon inte tidigare lovat den patientansvariga sjuksköterskan att göra en Lex Maria-anmälan, svarar Annika Lindqvist så här:

– Det vi kom överens om var hennes länsstyrelseanmälan, men en anmälan till Socialstyrelsen låg också i luften.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida