Sjuksköterska slipper vänta på läkare

En ny lag förra året ålade apoteket att byta dyra läkemedel till billigare. För sjuksköterskor på arbesplatser med gles läkarbemanning medförde lagen problem. Nu är dessa lösta av Socialstyrelsens jurister.

4 februari 2003

Lagen om läkemedelsförmåner ställde till bekymmer för sjuksköterskorna eftersom patientjournallagen säger att det är läkaren som ska göra ändringar och signera i ordinationshandlingen.

– Detta låter sig inte göras då läkarna inte står och väntar på leveransen från apoteket. Vi har fått många samtal framför allt från medicinskt ansvariga sjuksköterskor, masar, vid särskilda boenden där läkaren kanske bara är på plats en gång i veckan, säger Inger Erlandsson, utredare på Socialstyrelsens läkemedelsenhet.

I november förra året såg Socialstyrelsens jurister över lagen. De kom fram till att en sjuksköterska själv kan föra in och signera det nya läkemedlet i ordinationshandlingen eftersom han/hon inte ändrar den ursprungliga ordinationen. Juristernas tolkning var att det utbytta läkemedlet som man får från apoteket är samma ordination som den ursprungliga.

– Detta är inget påbud från Socialstyrelsen som innebär att alla ska göra så här. Detta kan i stället ses som en möjlighet som kan utnyttjas vid behov. Det är upp till verksamhetschefen och masen att fastställa vilka rutiner som ska gälla på just deras enhet. Man kan tänka sig att man bestämmer sig för att bara vissa sjuksköterskor ska få göra detta, säger Inger Erlandsson.

Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2001:17) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården står det att verksamhetschefen respektive masen ska fastställa ändamålsenliga rutiner och entydigt fördela ansvaret för läkemedelshanteringen inom verksamhetsområdet. Rutinerna och ansvarsfördelningen ska dokumenteras i en lokal instruktion för läkemedelshantering.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida