Sjuksköterska stängdes av efter oenighet om patient

Oenighet mellan chefen och en sjuksköterska på ett äldreboende i Lund ledde till att sjuksköterskan blev avstängd.

12 oktober 2006

Oenigheten gällde om äldreboendet skulle ta emot en 44-åring med MRSA (Meticillinresistenta stafylokocker) eller inte. Chefen ville ta emot patienten, medan sjuksköterskan ansåg det olämpligt. Äldreboendet har inte tillräckliga rutiner och all personal har inte den sjukvårdsutbildning som krävs, menade sjuksköterskan.

Till slut fick ledningen nog av protesterna och verksamhetschefen Annelise Håkansson stängde av sjuksköterskan från arbetet. Hon gjorde det skriftligt och avstängningen gäller upp till 30 dagar.

Vårdförbundet har protesterat mot avstängningen.

– Enligt de uppgifter jag har fått gäller avstängningen upp till 30 dagar. Jag har haft kontakt med verksamhetschefen och förklarat att det i så fall är ett brott mot avtalet. Man kan skicka hem någon för dagen, men sedan krävs en förhandling, säger Anders Orinius, ombudsman för Vårdförbundet i Skåne.

Inget nytt problem i Lund

Anders Orinius säger att Vårdförbundet har haft problem med Lunds kommun tidigare.

– Vid två tillfällen har kommunen stängt av en medlem i Vårdförbundet men har tvingats häva davständningen i en förhandling med oss eftersom den har varit felaktig. Jag har försökt få ledningen i kommunen att förstå vilka regler som gäller, men tydligen fungerar det inte, säger han.

”Hade inget annat val”

Annelise Håkansson anser att det inte fanns något annat val än avstängning.

– Sjuksköterskan har varit negativ hela tiden, bland annat gentemot chefer och övrig personal. Hon har också vägrat diskutera frågan med mig och har agerat på ett sådant sätt att jag inte anser mig kunna ha kvar henne. Vi kommer nu att förhandla om avstängningen i morgon fredag, säger hon.

 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida