Avancerad specialistsjuksköterska

Sjuksköterskan som håller i ronden på kirurgen

Sjuksköterskan som håller i ronden på kirurgen
Nicke Antonov finns tillgänglig på avdelningen hela dagarna, då kirurgerna är och opererar. Bild: Privat

Nicke Antonov satte upp ett mål för sex år sedan – tillsammans med sin chef. Han skulle bli avdelningens avancerade specialistsjuksköterska. Nu tog han examen på masternivå och har kastat sig in i arbetsuppgifter med större ansvar.

Tredje kullen avancerade specialistsjuksköterskor inom kirurgi har just examinerats vid Linköpings universitetssjukhus. En av dem är Nicke Antonov på avdelning 350 för övre gastro, på Sahlgrenska sjukhusets Östra område.

Rollen som avancerad specialistsjuksköterska är ovanlig i Sverige men vanlig i länder som USA, Nederländerna och Storbritannien och kallas advanced nurse practitioner. Även grannlandet Finland ligger snäppet före Sverige.

En avancerad specialistsjuksköterska har högre utbildning än specialistsjuksköterska, vilket de flesta är sedan tidigare. Utbildningen är på masternivå, med inriktning mot klinisk vård.

Den avancerade specialistsjuksköterskan arbetar självständigt med bedömningar inom medicin och omvårdnad, på ett annat sätt än andra sjuksköterskor.

Den enda skräddarsydda utbildningen i Sverige finns inom kirurgisk omvårdnad vid Linköpings universitet.

Niklas Antonov har övergripande koll på alla avdelningens patienter inom övre gastrokirurgi. Han följer upp hur de mår, vilka prover och undersökningar som behöver göras och skickar remisser för det. Han finns som stöd för alla sjuksköterskekolleger när omvårdnaden är lite svårare, som att lägga om större sår, eller dra ut dränage.

– Den stora fördelen med min roll är att jag finns på avdelningarna hela dagarna. Jag måste inte ronda snabbt för att sedan hinna ner och operera. Kirurger har ett pressat schema och det är skönt för patienter och personal att jag är tillgänglig, säger han.

Betald utbildning

Sedan Niklas Antonov började utbildningen för två år sedan har han och sjuksköterskorna och läkarna på avdelningen tillsammans format rollen, utifrån behov hos patienterna och dem själva i personalen. Sedan i september har han på sin arbetstid, parallellt med halvtidsutbildningen, gått bredvid i läkargruppen.

Därför har han redan rivstartat. Varje morgon är det han som leder ronden, tillsammans med de andra yrkesgrupperna. Traditionellt brukar det vara en av kirurgerna.

Han lyfter fram den stora betydelsen av teamwork men har samtidigt en självständig roll, med större medicinskt ansvar än andra sjuksköterskor har.

– Men jag har alltid en dialog med läkarna. Jag förklarar att jag uppfattat att en patient försämras och att jag vill skriva en remiss till datortomografi-undersökning. Ofta bara bekräftar de min bedömning lite snabbt i telefonen, säger han.

Niklas Antonov har parallellt med halvtidsutbildningen gått bredvid läkargruppen sedan september. Så helt ny i kläderna känner han sig inte.

Ödmjuk inför medicinska uppgifter

Niklas Antonov är full av ödmjukhet inför sina nya mediciniska uppgifter. Inom omvårdnaden har han en säkerhet han byggt upp med många års erfarenhet på avdelningen samt att tidigare arbetat där som specialistsjuksköterska i kirurgi.

– Sjuksköterskorna var mer skeptiska till min roll än läkarna till att börja med. Men nu tycker de att det är skönt att kunna rådgöra med mig och likaså att det finns en plan för varje patient.

Niklas Antonov arbetar personcentrerat och ser till att alla patienter vet om hur planen för deras behandling ser ut.

– Faktum är att det inte alltid varit så. Patienter inom kirurgisk akutvård kan ligga och vänta mellan morgon- och eftermiddagsrond och inte ha klart för sig vad som ska hända. Det har påverkat deras känsla av delaktighet och trygghet. Jag uppdaterar jag dem och vårdplanen hela dagligen.

”Hela tiden sedan jag blev sjuksköterska har jag velat lära mig mer. Jag har hela tiden läst kurser vid olika universitet parallellt”.

Förbättra för patienten

Att förbättra för den kirurgiske patienten har hela tiden varit en av hans största drivkrafter under utbildningen liksom den egna kunskapstörsten.

– Hela tiden sedan jag blev sjuksköterska har jag velat lära mig mer, jag har hela tiden läst kurser vid olika universitet parallellt. Sedan blev jag inspirerad av den enda avancerade specialistsjuksköterskan, Monika Silebäck, som fanns här på Sahlgrenska när jag fick idén att följa i hennes spår.

Han ville gärna göra karriär som sjuksköterska men inte inom den akademiska världen, utan genom att utöka sitt ansvar i den kliniska vården.

– Jag älskar arbetet med patienterna. Jag har aldrig en enda dag tyckt att det varit jobbigt att gå till jobbet.

Han tog upp sin idé med vårdenhetschefen Martin Björkdahl för sex år sedan och möttes av uppmuntran och stöd. Som första steg utbildade han sig till specialistsjuksköterska inom kirurgi och arbetade halvtid samtidigt. Under båda sina utbildningar har han bibehållit lönen, och fått resor och boende betalt de perioder studierna varit på plats i Linköping.

– Jag har fått så mycket från min arbetsgivare. Jag känner mig väldigt lojal, har varit här länge och lär stanna ett bra tag.

Förutom de runt 30 avancerade specialistsjuksköterskorna i kirurgi i Sverige finns några kliniska specialistsjuksköterskor i primärvården i Norrbotten, som utbildat sig i Finland.

I Linköping arbetar Karin Moscicki som avancerad specialistsjuksköterska på akuten.

Sprider information om sin roll

Nicke Antonov arbetar utåtriktat med att sprida information och sig och sin nya roll. Ett sätt är att presentera sig på i olika läkargrupper på deras månadsmöten.

– Kirurgerna är engagerade och hjälpsamma. Jag tror att de verkligen tycker att jag bidrar med något. Men det kan vara svårare att få respekt för exempelvis mina remisser till konsultläkare i andra specialiteter. De kan be att få prata med ansvarig läkare, vilket inte ska vara nödvändigt, med min kompetens.

Storbritannien och Nederländerna leder utvecklingen av den avancerade sjuksköterskerollen. Läs mer här om en av Storbritanniens högst rankade vårdcentraler, som drivs av avancerade specialistsjuksköterskor och Lianne Buitendijk som är ansvarig för vård för 50 äldre patienter på ett boende i Rotterdam.

Idén om rollen aktualiserades i den statliga utredningen om specialistsjuksköterskor. Utredaren vill se en tvåårig utbildning som skulle ge fördjupade kunskaper i både medicin och omvårdnad och en särskild legitimation. Ramarna kring det väckte en del kritik och idag finns en arbetsgrupp med representanter från Vårdförbundet och Svensk sjuksköterskeförening som driver frågan.

Handletts av läkare

I länder med fler avancerade specialistsjuksköterskor kan studenter under den kliniska utbildningen handledas av en i samma profession. I Sverige handleds studenterna framför allt av läkare.

Nicke Antonov har haft en av kirurgerna som huvudhandledare och mentor. Men kortare perioder har han också gått bredvid någon av de två avancerade specialistsjuksköterskor som nu finns på Sahlgrenska.

– Jag har haft stort stöd av både dem, läkarhandledaren och min chef. På sikt hoppas jag att vi även i Sverige kan handleda nya avancerade specialistsjuksköterskor med de som redan är etablerade.

Vårdfokus / Nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för dig i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Vårdfokus sparar mina uppgifter
Skickar formuläret...

Avancerad specialistsjuksköterska

  • I Sverige saknas reglerad definition för avancerad specialistsjuksköterska.
  • Både här och internationellt krävs hög klinisk och akademisk kompetens, ofta på masternivå. I rollen ingår att bedöma och behandla patienter.
  • I länder som USA, Storbritannien och Nederländerna har nurse practitioners rätt att förskriva läkemedel.
  • I Finland finns omkring 1 000 nurse practitioners, i Nederländerna omkring 3 000 och i USA omkring 228 000.
  • Rollen utvecklades i USA och Kanada för att erbjuda vård i glesbygden, där det saknades läkare.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida