Sjuksköterskans cancer är arbetsskada

Nu har även Riksförsäkringsverket erkänt som arbetsskada den cancer som en sjuksköterska i Göteborg drabbats av.

8 september 1997

Sjuksköterskan arbetade sedan 1971 med daglig beredning och injicering av cytostatika på en onkologisk klinik där skyddsanordningar saknades de första åren. 1991 sökte hon läkare för en körtel på halsen och den visade sig bestå av maligna lymfoida celler av non-Hodgkintyp med spridning till benstommen.

Två år senare anmälde hon ärendet som arbetsskada till försäkringskassan. 1995 avslog försäkringskassan hennes begäran. Den menade att det inte fanns något samband mellan hennes arbete och sjukdomen.

Sjuksköterskan överklagade, med hjälp av TCOs arbetsskadeenhet, till länsrätten och lämnade med ett expertutlåtande som stödde hennes sak. Länsrätten begärde yttrande från ytterligare en expert som också kom fram till att sjukdomen hade ett samband med hennes arbete. Länsrätten gav därefter sjuksköterskan rätt och underkände därmed försäkringskassans tidigare bedömning.

Men därmed var frågan inte avgjord. Riksförsäkringsverket gjorde ett så kallat reservationsöverklagande, för att fallet skulle kunna drivas vidare. Efter att ytterligare ha studerat de fakta som finns, har Riksförsäkringsverket dock beslutat att inte gå vidare. Därmed gäller länsrättens dom och sjuksköterskan får de pengar hon har rätt till.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida