Sjuksköterskebrist hindrar fackligt arbete

2 oktober 2000

HALLAND. Har de allt mer slimmade organisationerna lett till att det blivit svårare för de anställda att ta ut sina lagstadgade ledigheter, till exempel för vård av barn? Det är frågan i en motion till landstinget i Halland. Motionären, socialdemokraten Maud Lanne, vill att frågan ska utredas och eventuella åtgärder vidtas. Motionen diskuterades nyligen av landstingets centrala samverkansgrupp och Vårdförbundets lokala ordförande Maud Hansson vidgade frågan till att gälla även möjligheten att vara ledig för fackligt arbete enligt förtroendemannalagen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida