Sjuksköterskeflykt
från akuten i Uppsala

Sedan i vintras har halva sjuksköterskestyrkan lämnat akutmottagningen vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.

4 augusti 2003

Sedan den nya akutmottagningen invigdes i januari 2003 har det konstant saknats ett tiotal sjuksköterskor. Det har fått cirka 20 sjuksköterskor att söka sig vidare därifrån.

Personalbristen har påtalats på alla
olika nivåer. Till och med arbetsmiljöinspektionen har varit inkopplad.

Trots det har ledningen infört en arbetsorganisation och arbetstidsmodell som inte fungerar med det antal sjuksköterskor som finns, säger Agneta Wiberg, ordförande för Vårdförbundets Uppsalaavdelning.

Men sjukhusdirektören Erik Hemmingsson tror inte att det är arbetsbelastningen som är problemet. Han menar att antalet sjuksköterskor på golvet faktiskt har ökat sedan den nya akuten öppnade, samtidigt som 13 intagningsplatser försvann.

– Det är snarare så att det finns problem i personalgruppen med starka, destruktiva, informella ledare som förpestar arbetsmiljön. Det har varit känt i tio år att arbetsmiljön är jobbig på akuten.

Varför reagerar ni först nu från ledningshåll?

– Jag tror att det har med ledningsproblem att göra, att det fått finnas en oro där som inte är acceptabel. Nu får vi ta in extern hjälp som får bena upp det här.

Tills vidare används sjukhusets interna bemanningspool och det pågår en rekrytering som Erik Hemmingsson beskriver som framgångsrik

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida