”Sjuksköterskor är bra på att styra och leda”

”Sjuksköterskor är bra på att styra och leda”
Marlene Furbeck är chefsspecialist på Vårdförbundet. Foto: Ulf Huett

Sjuksköterskor har både utbildning och erfarenheter som gör dem lämpade som ledare. Det säger Vårdförbundets chefsspecialist Marlene Furbeck.

— Allt fler sjuksköterskor tar plats som chefer även på de högsta nivåerna och det gäller inte bara i regionerna utan även i kommunerna, säger Marlene Furbeck.

Att styra och leda ingår redan tidigt i utbildningen, konstaterar hon.

— Det handlar till exempel om att lära sig se vad det finns för resurser, hur vi ska arbeta tillsammans i teamet, att kommunicera sjuksköterskor emellan men även med andra yrkesgrupper. Beroende på var man sedan arbetar tränas de här förmågorna förstås olika mycket, men generellt tror jag sjuksköterskor ofta blir bra på att få till flöden och att strukturera arbetet på ett effektivt sätt.

Marlene Furbeck framhåller att sjuksköterskor som vill gå in i chefsrollen behöver skaffa sig kunskap om arbetsledning, ekonomi, arbetsrätt, personalfrågoroch mycket annat. Många väljer att gå ledarskapsutbildningar på universitet och kurser som anordnas av arbetsgivarna. Även Vårdförbundet har ett ledarprogram med inriktning mot personcentrerad vård och ledarskap.

— Den som känner intresse och vilja att bli chef ska absolut utbilda sig i det, men också våga kliva fram och tala om det, säger Marlene Furbeck.

Samtidigt som fler sjuksköterskor blir chefer minskar andelen chefer med läkarbakgrund. I Region Västernorrland är till exempel bara 23 chefer läkare i botten. Detta är ett problem, anser Läkarförbundet, som vill att den medicinska kompetensen uppvärderas vid tillsättningen av chefer. Yrkesföreningen Sjukhusläkarna har nyligen beslutat kräva att alla verksamhetschefer ska vara läkare.

Vårdförbundets Marlene Furbeck håller med om att yrkeskunskap är viktigt för chefer inom vården, men det är inte bara det rent medicinska perspektivet som behövs. Omvårdnaden är lika viktig och sjuksköterskor är bra på att se helheten, anser hon.

— Det viktigaste är att yrkena finns representerade på olika chefsnivåer och i ledningsgrupper så att vi möts och kan lösa de problem som annars skulle falla mellan stolarna.

Har sjuksköterskor lika stor auktoritet i den högsta ledningen som läkare?

— Läkarrollen har av tradition haft en naturlig auktoritet och jag kan tänka mig att en del sjuksköterskor blir mer ifrågasatta och får jobba med det. Men jag upplever det inte som ett stort problem och tycker nog att sjuksköterskor vågar kliva fram och visa vad de kan, säger Marlene Furbeck.

Vårdförbundets chefsenkät från förra året visar att det är tufft att vara chef i vården i dag. Fyra av tio arbetar 45 timmar eller mer i snitt per vecka. Närmare hälften av dem tycker att de saknar rätt förutsättningar — det handlar ständigt om att släcka bränder och att lösa bemanningsluckor.

Forskning har också visat att chefer inom kvinnodominerade yrken har sämre arbetsvillkor än chefer i mansdominerade yrken inom till exempel kommunerna. Det är upprörande och orimligt att kvinnliga chefer inte värderas på samma sätt i samhället år 2019, tycker Marlene Furbeck.

— Chefskapet i vården är roligt men utmanande. Den centrala administrationen växer och den nära administrationen läggs ut på cheferna att klara själva. Det är en av orsakerna till att bra chefer slutar, eftersom de inte längre hinner jobba med vårdutveckling och att vara en nära chef i verksamheten. Det gäller både läkare och sjuksköterskor.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida