Tema: Svårläkta sår

”Sjuksköterskor får för lite utbildning om sår”

”Sjuksköterskor får för lite utbildning om sår”
Helene Andersson och Susanne Dufva vill att sjuksköterskeutbildningarna satsar mer på kurser inom sårområdet. Bild: Getty Images/Leni Weilenmann

Enligt en ny enkät tycker 75 procent av de tillfrågade sjuksköterskorna att de fått otillräcklig utbildning inom området sår och sårbehandling. Det måste ändras snarast, menar sårsjuksköterskornas förening.

Sårsjuksköterskor i Sverige, SSiS, har i samarbete med branschorganisationen för de medicintekniska företagen (som exempelvis säljer sårförband) gjort och sammanställt enkäten. Svaren kommer från sjuksköterskor i slutenvården, primärvården och den kommunala vården.

– Resultatet av vår enkät är skrämmande. Svaren visar att 28 procent av sjuksköterskorna fick mindre än en dags sårutbildning under hela sin treåriga högskoleutbildning, säger Helene Andersson, vice ordförande i föreningen Sårsjuksköterskor i Sverige.

Endast 24 procent av de 374 sjuksköterskor som deltog i enkäten tyckte att de fått tillräcklig utbildning inom sårområdet.

Nu vill sårsjuksköterskornas förening uppmärksamma politiker och lärosäten på att en förändring behövs.

– Det här är ett av sjuksköterskans huvudområden. Vi förväntas kunna behandla, bedöma och ta ansvar. Utan att ha fått knappt någon sårutbildning alls under utbildningen. Det är orimligt, säger Susanne Dufva, ordförande i föreningen.

Fortlöpande utbildning brister också

Majoriteten av sjuksköterskorna, 63 procent, svarar att de inte heller fått möjlighet till någon fortlöpande sårutbildning sedan de började arbeta.

Nästan alla sjuksköterskor som besvarat enkäten behandlar sår i sin kliniska vardag, från ett par gånger i månaden upp till fler än 10 gånger i veckan.

Som Vårdfokus tidigare rapporterat dras många patienter i Sverige av långvariga sår i onödan.

– Om rätt kompetens fanns skulle de såren läkas fortare. Bristen på kunskap skapar ett stort, onödigt lidande. Det känns hemskt. Dessutom kostar det här väldigt mycket pengar, säger Helene Andersson.

Majoriteten av enkätdeltagarna var sjuksköterskor på grundnivå. Men även av de specialistsjuksköterskor, exempelvis distriktssköterskor, som svarat, saknade många sårutbildning.

– Det måste finnas en strukturerad och nationell plan för hur sjuksköterskor i Sverige ska få kunskap om sår och sårbehandling under sin sjuksköterskeutbildning. Den måste vara obligatorisk eftersom detta är ett stort ansvarsområde för sjuksköterskor, säger Susanne Dufva. 

Efterlyser fler sårkurser vid högskolorna

Helene Andersson och Susanne Dufva efterlyser också fler sårkurser på avancerad nivå vid högskolorna.

Enkäten var möjlig att svara på för medlemmar i föreningen Sårsjuksköterskor i Sverige, samt i flera stora Facebookgrupper.

– Vi tror att resultatet är representativt. Vi har ganska bred insyn, och den stämmer med en inventering jag gjort av högskolorna i Stockholm, men det går inte att säga att resultatet är signifikant, på grund av metoden, säger Helene Andersson.

Föreningen för sårsjuksköterskor menar att Sverige ligger efter i ett internationellt perspektiv.

– I Storbritannien till exempel kan sjuksköterskor läsa sårbehandling på masternivå och sedan arbeta som avancerad sårsjuksköterska, ”tissue vability nurse”. Många av dem driver egna sårmottagningar.

Inom Europeiska sårsällskapet, European wound management association, EWMA, pågår ett arbete med att införa en struktur för sårutbildning på sju nivåer, upp till doktorsnivå.

Just nu översätter styrelsemedlemmar från den svenska sårföreningen vad nivå fyra skulle innebära och hur den kan anpassas till svenska förhållanden.

– Alla sjuksköterskor borde ha utbildning upp till nivå fyra. Det uppnår vi inte tillnärmelsevis i Sverige i dag, säger Helene Andersson.

Vårdfokus / Nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för dig i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Vårdfokus sparar mina uppgifter
Skickar formuläret...
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida