Sjuksköterskor föreslås få rapportera biverkningar

6 januari 2006

Framöver ska även sjuksköterskor kunna rapportera biverkningar. Det föreslår Läkemedelsverket i en rapport till regeringen om hur det nuvarande rapporteringssystemet ska kunna förbättras.

Inom hälso- och sjukvården är det i dag bara läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt som kan rapportera misstänkta läkemedelsbiverkningar. Genom att även låta sjuksköterskor utan egen förskrivningsrätt ingå i rapporteringssystemet hoppas Läkemedelsverket att fler biverkningar än i dag ska rapporteras in till de regionala biverkningsenheterna i landet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida